Katutubong Kanta sa Pilipinas Paruparong Bukid

Ang kantang Paruparong Bukid ay isa sa mga pinaka sikat na kanta sa mga Pilipino lalong lalo na sa mga kabataan. 

Paruparong Bukid
Paruparong Bukid


Katutubong Kanta sa Pilipinas Bahay Kubo

Ang Bahay Kubo ay isa sa pinakasikat na katutubong kanta sa Pilipinas dahil madalas itong kinakanta sa paaralan at mas madaling matandaan ng mga kabataan.

Katutubong Kanta sa Pilipinas Bahay Kubo

bahay kubo lyrics

E-play ang video sa baba para mapakinggan ang kantang "Bahay Kubo"

Katutubong Kanta Sa Pilipinas Atin Ku Pung Singsing

Atin cu pong singsing
Metung yang timapukan
Amma ke iti
King, indung, ibatan
sangkan keng nininup
King me tung a kaban
Mewala ya iti ekukamalayan
King sukat ning lub ku
Susukdul king banwa
Pikurus kung gagimat
babo ning lamesa
Ninumang manakit
King singsing kung mana
Malulung pusuku
Manginuya key a